Co to jest?

angling

Finanse, nieruchomości, pyszności...

2012-07-12 08:57
 Oceń wpis
   

W sytuacji wejścia Polski do Unii Europejskiej polska gospodarka wymaga konsolidacji polskiego kapitału, żeby konkurować z dobrze zorganizowanymi instytucjami finansowymi na rynku Unii Europejskiej. Tylko skonsolidowany polski kapitał jest w stanie ożywić polską gospodarkę w ramach swobodnego przepływu kapitału oraz towarów pomiędzy krajami członkowskimi. Do I czytanie na posiedzeniu Komisji Skarbu Państwa został skierowany poselski projekt ustawy o utworzeniu konsorcjum kapitałowego Polska Grupa Kapitałowa. Konsorcjum kapitałowe Polska Grupa Kapitałowa stworzy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa poprzez wniesienie 69,1% akcji PZU podwyższając kapitał akcyjny spółki PKO BP (http://www.kredythipotecznypko.com.pl/).

Ustanowienie Polskiej Grupy Kapitałowej będzie stanowiła podporę dla restrukturyzacji polskich podmiotów gospodarczych. Powołane Konsorcjum Kapitałowe ma utrzymać działalność ubezpieczeniową PZU oraz działalność banku PKO BP. Konsorcjum, tworząc silny podmiot finansowy, konkurencyjny wobec banków zagranicznych, wzmocni jednocześnie oba podmioty gospodarcze, z których powstało. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Tagi: polska, ustawa, europa, unia, pko, bp, konsolidacja, kredyt, konsorcjum
kategoria: Ogólne