Polska Grupa Kapitałowa
 Oceń wpis
   

W sytuacji wejścia Polski do Unii Europejskiej polska gospodarka wymaga konsolidacji polskiego kapitału, żeby konkurować z dobrze zorganizowanymi instytucjami finansowymi na rynku Unii Europejskiej. Tylko skonsolidowany polski kapitał jest w stanie ożywić polską gospodarkę w ramach swobodnego przepływu kapitału oraz towarów pomiędzy krajami członkowskimi. Do I czytanie na posiedzeniu Komisji Skarbu Państwa został skierowany poselski projekt ustawy o utworzeniu konsorcjum kapitałowego Polska Grupa Kapitałowa. Konsorcjum kapitałowe Polska Grupa Kapitałowa stworzy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa poprzez wniesienie 69,1% akcji PZU podwyższając kapitał akcyjny spółki PKO BP (http://www.kredythipotecznypko.com.pl/).

Ustanowienie Polskiej Grupy Kapitałowej będzie stanowiła podporę dla restrukturyzacji polskich podmiotów gospodarczych. Powołane Konsorcjum Kapitałowe ma utrzymać działalność ubezpieczeniową PZU oraz działalność banku PKO BP. Konsorcjum, tworząc silny podmiot finansowy, konkurencyjny wobec banków zagranicznych, wzmocni jednocześnie oba podmioty gospodarcze, z których powstało. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Pozew zbiorowy przeciwko BRE... Szybka pożyczka na asakredyt.pl
Archiwum
Rok 2017
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011

Stopy Procentowe

NBP to Narodowy Bank Polski, ustala i publikuje aktualne stopy oprocentowania - referencyjne, lombardowe, depozytowe i redyskont weksli. [ www.nbp.pl ]

Kredyty Rządowe

Wszystkie informacje o kredytach dostępnych od Rządu Rzeczy Pospolitej. Wsparcie eksportu i innych działalności [ www.finanse.mf.gov.pl ]

Komunikaty Ministerstwa Finansów

Najnowsze komunikaty wprost z biur Ministra Finansów. Aktualności o bieżących wdrożeniach, projekty ustaw, inicjatywy. [ www.mf.gov.pl ]

Pożyczki Internetowe

Faraon24 to największe zestawienie szybkich chwilówek online w całym Internecie. Blog roku 2015, rekordzista 2017 i potencjalny lider 2018. [ www.faraon24.pl ]

Aktualności z PZIP

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych publikuje aktualności z branży pożyczek pozabankowych i szybkich chwilówek. [ www.pzip.pl ]

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Komisja Nadzoru Finansowego publikuje listę podmiotów gospodarczych, która według komisji zajmuje się oszustwami finansowymi, są tam firmy z pożyczkami, lokatami i inne instytucje. [ www.knf.gov.pl ]